Mange studerende på Danmarks Medie og Journalisthøjskole har gennem årene bøvlet med Toulmin-modellen. Som underviser har jeg nogle gange undret mig over, hvor svært det ofte opleves at forstå de helt grundlæggende dele af modellen. Indtil jeg fik læst Henrik Juel’s veloplagte artikel i bogen Hvad er pointen?

http://www.djoef-forlag.dk/vare/8762903934

Her pointerer han, at den didaktiske udfordring i nogen udstrækning nok kan tilskrives en terminologisk udfordring, idet den normale danske oversættelse i nogen grad skriver sig uheldigt ind i normalsproglig praksis. Jeg vil ikke gå ind i diskussionen her, men blot anbefale artiklen varmt til alle, der interesserer sig for at komme til bunds i Toulmin-modellen.

Toulmins engelske begreber Den traditionelle danske oversættelse Henrik Juels oversættelse
Claim Påstand Pointe
Ground (Evidence, Data) Belæg Begrundelse
Warrant Hjemmel Grundantagelse
Backing Rygdækning Rygdækning
Rebuttal Gendrivelse Gendrivelse
Qualifier Styrkemarkør Styrkemarkør

(den traditionelle oversættelse blev indført i: Charlotte Jørgensen og Merete Onsberg: Praktisk argumentation (1987))

CC BY-SA 4.0 Dette værk er licenseret under en Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *