[dette indlæg er en opdatering af "Ytringsfrihedskampens principløshed", og er også nært beslægtet med pointer fra "Demokrati forudsætter blasfemi"]

Selvom jeg ofte har afdramatiseret det problematiske i at begrænse ytringsfriheden, hører jeg til dem, der finder de annoncerede tiltag imod koran-afbrændinger meget problematiske:
https://nyheder.tv2.dk/politik/2023-07-30-regeringen-vil-saette-ind-mod-koranafbraendinger

Selvom jeg betragter mig selv som et religiøst menneske, mener jeg grundlæggende, at demokratier forudsætter, at vi kan forhåne alle autoriteter — også de guddommelige. Og gud skal nok klare sig imod menneskelige småhandlinger.

Det mest foruroligende er imidlertid, at offentligheden ikke har et ordentligt begrebsapparat til at diskutere begrænsninger. Vi er i årevis blevet tudet ørene fulde med, at man aldrig må gradbøje ytringsfriheden, at vi skal passe på med at sætte et “men” efter vores tilslutning til den, osv.

Det gør det alt for let for siddende regeringer at indføre nye begrænsninger ved blot at henvise til, at der i eksisterende lovgivning allerede findes utallige “men”-er og begrænsninger. Sådan fik vi “forkynderloven”:
https://da.wikipedia.org/wiki/Forkynderloven
… og sådan får vi nu nok også en lov imod afbrænding af visse religiøse tekster.

Men selvom ytringsfriheden altid er begrænset, er det jo ikke alle begrænsninger, der er lige gode. Vi er alt for lidt trænet i at diskutere hvilke former for begrænsninger af ytringsfriheden, der er demokratisk set frugtbare, og hvilke der er problematiske.

Jeg mener, at den mest effektive metode til at styrke ytringsfriheden er ved at diskutere, hvad formålet med den er. Det vil vi ikke nødvendigvis være enige om, men det vil tvinge politikerne til at stramme sig an, når de skal legitimere nye tiltag.

Det vil ikke forhindre fremtidige tiltag, der begrænser ytringsfriheden (hvilket den nuværende samtale jo heller ikke gør). Men måske bliver tiltagene lidt mindre styrede efter øjebliksbilleder – og bare en lille smule mere mere efter principielle overvejelser.

CC BY-SA 4.0 Dette værk er licenseret under en Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *