Her på siden kan du finde mit bud på, hvordan man kan komme i gang med at lave diskursanalyse på tekster i offentligheden — baseret på et afkog af Norman Faircloughs teorier. Det er dog vigtigt at gøre det klart, at der findes mange forskellige måder at gøre det på. Diskursanalysen handler jo egentligt bare om at finde ud af, hvad vi ikke får italesat i vores daglige omgang med hinanden og verden. Og det er klart, at hvis man kun fokuserer snævert på bestemte aspekter i diskurserne (f.eks. kategoriseringer, modstillinger, osv.) så risikerer denne analyse jo også at skygge for noget.

Derfor vil jeg meget opfordre til, at mit bud på en diskursanalyse blot tænkes som en begyndelse. Når man vinder en vis fortrolighed med grebene, så kan det meget vel være en god ide, at opsøge nye greb. Enten ved at dykke ned i Norman Fairclough eller nogle af de andre diskursteoretikeres analyse apparater. Eller ved at udvikle sine egne.

Et par bud på, hvordan man kan gå videre kan findes på følgende links:

CC BY-SA 4.0 Dette værk er licenseret under en Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *